LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2019
הודעות
25/09/2019
שלום, במסגרת בקשתכם לקבלת תקצוב לשיפוצי קיץ , הנכם מתבקשים להעביר את חשבוניות השיפוצים המקוריות בלבד ששיפצתם מתאריכים 7/2018 ועד היום .את החשבוניות יש להעביר לארז בן חמו
14/07/2019
באישור ועדת תמיכות ניתן להשלים מסמכים עד 31.7.19 שעה :12:00
31/01/2019
תבחיני 2019 עודכנו . תוקן תבחין לתמיכה במרכזי העשרה (שנשמט בטעות)
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף תורני - אלינור עובד  03-9112048
·       אגף חרדי - מאיר הנדלסמן  / דב רוזן 03-9052498/9  

·       אגף מוכר שאינו רשמי - איציק דיעי 03-9052254 

·        אגף הספורט - אסנת הלל 03-9052272     

·        אגף הנוער - דנה כהן 03-9053677

·        אגף הרווחה והבריאות - רויטל שורבן 03-9052900  

·        אגף הקליטה - רעיה ליכטמנוב 03-9112057  

·      עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו לגב' אסתר ריפולד בטלפון 03-9052227/2404     

דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות