LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2019
הודעות
25/09/2019
שלום, במסגרת בקשתכם לקבלת תקצוב לשיפוצי קיץ , הנכם מתבקשים להעביר את חשבוניות השיפוצים המקוריות בלבד ששיפצתם מתאריכים 7/2018 ועד היום .את החשבוניות יש להעביר לארז בן חמו
14/07/2019
באישור ועדת תמיכות ניתן להשלים מסמכים עד 31.7.19 שעה :12:00
31/01/2019
תבחיני 2019 עודכנו . תוקן תבחין לתמיכה במרכזי העשרה (שנשמט בטעות)
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
הרשמה
כל השדות הינם שדות חובה
    מחלקה:       שם איש קשר:      
    נושא תמיכה:  

 
    שם העמותה:       מספר העמותה:      
    סיסמה:       דואר אלקטרוני:      
    אימות סיסמה:       טלפון:      
    כתובת:       פקס:      
    מייל נוסף:  
    שם מנהל /מנכ"ל העמותה :       מספר ת"ז מנהל / מנכ"ל העמותה :      
    .כתובת מלאה למיקומי פעילויות העמותה בפתח תקווה בלבד : ( במידה ואין כתובת לפעילות בפ"ת ציינו " אין כתובת פעילות בעיר ") :

       
      
   
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות