LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2019
הודעות
25/09/2019
שלום, במסגרת בקשתכם לקבלת תקצוב לשיפוצי קיץ , הנכם מתבקשים להעביר את חשבוניות השיפוצים המקוריות בלבד ששיפצתם מתאריכים 7/2018 ועד היום .את החשבוניות יש להעביר לארז בן חמו
14/07/2019
באישור ועדת תמיכות ניתן להשלים מסמכים עד 31.7.19 שעה :12:00
31/01/2019
תבחיני 2019 עודכנו . תוקן תבחין לתמיכה במרכזי העשרה (שנשמט בטעות)
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
login
 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות